Meno a priezvisko Funkcia Mobil Mail
Emil Podhradský predseda OdK 0905562301 emilpodhradsky@yahoo.com

Marek Vávra

člen OdK 0905944875 marekvavra232@gmail.com
Stanislav Tomič člen OdK 0905355996 stanislav.tomic@myjava.sk