Meno a priezvisko Funkcia

Martin Markech

poverený zastupujúci predseda KR

Jaroslav Jambor

člen KR

Martin Čaja

tajomník ISSF