Meno a priezvisko

Funkcia

Správca súťaže

Mail

Mobil

Denis Poruban

predseda ŠTK


denisporuban@ppstav.sk 0902371384
Ján Truhlík podpredseda ŠTK

6. liga, 6.LSD

jantruhlik@centrum.sk 0905960061

Štefan Šmatlák

člen ŠTK

4. LSŽ, 4. LMŽ, Prípravka U11

turist14@mail.t-com.sk

0903 849 694
Marek Baňár člen ŠTK

7. liga Sever, 5.LSŽ Sever, 8. liga TN

marekbanarmb@gmail.com 0944910475

Tadeáš Vaňo

člen ŠTK

7. liga Juh, 5. LSŽ Juh, 8. liga NM, Prípravka U09

 tadeas.vano@gmail.com 

0908655646