Disciplinárna komisia
TN-DK-2020/2021-0081
U083
FK Klúčové -6 liga RP 10€, pokuta na návrh ŠTK 50€ (nezabezpečená funkčná tlačiareň) RS 10/r 21/j
Rozhodnutie: TN-DK-2020/2021-0081
Klub: Futbalový klub Kľúčové
Dátum zaevidovania: 01.10.2020 23:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 01.10.2020 23:28
POKUTY