Disciplinárna komisia
TN-DK-2020/2021-0080
U082
Askoll Potvorice-DK upozorňuje menovaný oddiel na nevhodné a nešportové správanie hlásateľa v strenutí Askoll Potvorice - Družstevník Lubina-Kopanice a udeľuje hlásateľovi pokarhanie DP 11/1,2,3 !
Rozhodnutie: TN-DK-2020/2021-0080
Klub: FK Askoll Potvorice
Dátum zaevidovania: 01.10.2020 23:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 01.10.2020 23:28