Disciplinárna komisia
TN-DK-2020/2021-0079
U081
Družstevník Brunovce 7 liga J RP 10€, pokuta na návrh ŠTK 100€ /SP 82/b, 11/2, RS 10/r, 21/j
Rozhodnutie: TN-DK-2020/2021-0079
Klub: TJ Družstevník Brunovce
Dátum zaevidovania: 01.10.2020 23:27
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 01.10.2020 23:27
POKUTY