Športovo-technická komisia
TN-STK-2020/2021-0268
Oznam
5. kolo, FK Horná Súča – TFK Opatová, ŠTK berie na vedomie vyjadrenie R Kvasnica. ŠTK pre nerešpektovanie uznesenia TN-STK-2020/2021-0251 odstupuje FK Horná Súča na DK. ŠTK opätovne vyzýva FK Horná Súča o vyjadrenie k námietke TFK Opatová v termíne do 20.10.2020.
Rozhodnutie: TN-STK-2020/2021-0268
Dátum zaevidovania: 14.10.2020 23:09
Dátum vyriešenia: 14.10.2020 23:09
Stav: Vyriešené