Komisia rozhodcov
TN-KR-2020/2021-0005
Vetácia R
KR berie na vedomie Vaše podanie. S pozdravom KR.
Rozhodnutie: TN-KR-2020/2021-0005
Klub: FK Askoll Potvorice
Dátum zaevidovania: 15.08.2020 20:06
Dátum vyriešenia: 15.08.2020 20:06
Stav: Vyriešené