Komisia rozhodcov
TN-KR-2020/2021-0004
Vetácia R
KR berie na vedomie Vaše podanie. S pozdravom KR.
Rozhodnutie: TN-KR-2020/2021-0004
Klub: FK Askoll Potvorice
Dátum zaevidovania: 24.07.2020 13:21
Dátum vyriešenia: 24.07.2020 13:22
Stav: Vyriešené