Komisia rozhodcov
TN-KR-2020/2021-0001
Vetácia R
KR berie na vedomie Vaše podanie. S pozdravom KR.
Rozhodnutie: TN-KR-2020/2021-0001
Klub: ŠK Dolné Srnie
Dátum zaevidovania: 18.07.2020 19:54
Dátum vyriešenia: 18.07.2020 19:54
Stav: Vyriešené