Disciplinárna komisia
TV-DK-2020/2021-0032
032/2020-21
2020/21-042 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Balogh I. (1284816), Biel od 12.10.2020 + poplatok 10 € (DP čl.37/3),
Rozhodnutie: TV-DK-2020/2021-0032
Klub: OFK Biel
Dátum zaevidovania: 18.10.2020 10:27
Dátum vyriešenia: 18.10.2020 10:28
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2020/21-042 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Balogh I. (1284816), Biel od 12.10.2020 + poplatok 10 € (DP čl.37/3), 10 EUR 18.10.2020 10:27