Športovo-technická komisia
TV-STK-2020/2021-1009
Úradná správa ŠTK z 24.09.2020
1. ŠTK vyzýva a upozorňuje DZ na kontrolu dodržiavania opatrení proti Covid-19 a uvedenie zistených skutočností do správy DS. 2. ŠTK dôrazne upozorňuje klubových manažérov FK na uloženie súpisiek družstiev v ISSF najneskôr 20 minút pred stretnutím. Po uzatvorení súpisiek už klubový manažér súpisku meniť nemôže (prípadné ďalšie zmeny môže vykonať už iba R stretnutia). 3. ŠTK na základe žiadosti FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola III. ligy U15 sk. A FK v Nižnom Žipove – FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany 29.09.2020 (utorok) o 16:00 hod. – Michaľany 10 €. 4. ŠTK na základe žiadosti TJ Svätuše súhlasí s odohratím stretnutia 6. kola VI. ligy OŠK Veľký Horeš – TJ Svätuše 02.10.2020 (piatok) o 15:00 hod. – Svätuše 20 €. 5. ŠTK na základe žiadosti TJ ŠM Streda nad Bodrogom súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola V. ligy U19 TJ ŠM Streda nad Bodrogom – FK Tatran Úpor 17.10.2020 (sobota) o 14:00 hod. – Streda n. B. 10 €. 6. ŠTK na základe žiadosti OFK Biel súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola Prípravka sk. C OFK Biel – TJ Slavoj Kráľovský Chlmec 25.09.2020 (piatok) o 16:00 hod. – Biel 5 €. 7. ŠTK na základe žiadosti OFK Vojčice súhlasí s odohratím stretnutia 5. kola III. ligy U15 sk. A OFK Vojčice – TJ Družstevník Cejkov v obrátenom poradí, t.j. 26.09.2020 (sobota) o 10:00 hod. v Cejkove a 15.05.2021 o 10:00 hod. vo Vojčiciach – Vojčice 5 €. 8. ŠTK na základe žiadosti FK II. Rákoczi Ferenc Borša súhlasí s odohratím stretnutia 5. kola III. ligy U15 sk. B FK II. Rákoczi Ferenc Borša – TJ ŠM Streda nad Bodrogom v obrátenom poradí, t.j. 26.09.2020 (sobota) o 10:00 hod. v Strede nad Bodrogom a 15.05.2021 o 10:00 hod. v Borši – Borša 5 €. 9. ŠTK na základe žiadosti FK II. Rákoczi Ferenc Borša súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola Prípravka sk. B OŠK Veľký Horeš – FK II. Rákoczi Ferenc Borša 25.09.2020 (piatok) o 16:00 hod. – Borša 5 €. 10. ŠTK na základe žiadosti TJ ŠM Streda nad Bodrogom súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola Prípravka sk. B FC Tokaj Tŕňa – TJ ŠM Streda nad Bodrogom 16.10.2020 (piatok) o 16:00 hod. – Streda n. B. 10 €. 11. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 6. kola VI. ligy dospelých FK Veľaty – TJ Družstevník Parchovany 3:0 K (hostia sa na stretnutie nedostavili). Do pozornosti DK. 12. ŠTK opätovne pripomína nariadenie vykonávať pred stretnutiami mládeže konfrontáciu hráčov v zmysle čl. 49 SP. Vedúci družstva mládeže spolu s kapitánom skontrolujú jednotlivých hráčov súpera podľa vytlačenej zápasovej súpisky (s fotkami) z ISSF. Konfrontácia sa vykonáva spravidla pred stretnutím, najneskôr v polčasovej prestávke. (Hráči, ktorí sa nej nezúčastnia, lebo nie sú ešte prítomní, budú konfrontovaní pri striedaní.) Výsledok konfrontácie uvedie rozhodca v zápise o stretnutí v ISSF.
Rozhodnutie: TV-STK-2020/2021-1009
Dátum zaevidovania: 24.09.2020 00:00
Dátum vyriešenia: 29.09.2020 10:05
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 29.09.2020 10:01
20 EUR 29.09.2020 10:02
10 EUR 29.09.2020 10:03
5 EUR 29.09.2020 10:03
5 EUR 29.09.2020 10:03
5 EUR 29.09.2020 10:04
5 EUR 29.09.2020 10:04
10 EUR 29.09.2020 10:05