Športovo-technická komisia
TV-STK-2020/2021-1007
Úradná správa ŠTK z 10.09.2020
1. ŠTK vyzýva a upozorňuje DZ na kontrolu dodržiavania opatrení proti Covid-19 a uvedenie zistených skutočností do správy DS. 2. ŠTK dôrazne upozorňuje klubových manažérov FK na uloženie súpisiek družstiev v ISSF najneskôr 20 minút pred stretnutím. Po uzatvorení súpisiek už klubový manažér súpisku meniť nemôže (prípadné ďalšie zmeny môže vykonať už iba R stretnutia). 3. ŠTK na základe žiadosti TJ Slavoj Kráľovský Chlmec súhlasí s odohratím stretnutia 2. kola Prípravka sk. C TJ TISA Trakany – TJ Slavoj Kráľovský Chlmec 11.09.2020 (piatok) o 16:00 hod. – Kráľovský Chlmec 10 €. 4. ŠTK na základe žiadosti OFK Biel súhlasí s odohratím stretnutia 2. kola Prípravka sk. C TJ Družstevník Malý Horeš – OFK Biel 11.09.2020 o 18:15 hod. (piatok) vo Veľkom Horeši – Biel 10 €. 5. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím stretnutia 7. kola VII.ligy dospelých OZ TJ Milhostov – ŠK Zemplínske Jastrabie v obrátenom poradí, t.j. dňa 11.10.2020 (nedeľa) o 11:30 hod. v Zemplínskom Jastrabí a dňa 18.04.2021 o 13:00 hod. na UT Slavoja Trebišov. 6. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 1. kola Prípravka sk. B TJ ŠM Streda nad Bodrogom – FC Tokaj Tŕňa 3:0 K (hostia sa na stretnutie nedostavili). Do pozornosti DK. 7. ŠTK berie na vedomie podanie FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany. 8. ŠTK opätovne pripomína nariadenie vykonávať pred stretnutiami mládeže konfrontáciu hráčov v zmysle čl. 49 SP. Vedúci družstva mládeže spolu s kapitánom skontrolujú jednotlivých hráčov súpera podľa vytlačenej zápasovej súpisky (s fotkami) z ISSF. Konfrontácia sa vykonáva spravidla pred stretnutím, najneskôr v polčasovej prestávke. (Hráči, ktorí sa nej nezúčastnia, lebo nie sú ešte prítomní, budú konfrontovaní pri striedaní.) Výsledok konfrontácie uvedie rozhodca v zápise o stretnutí v ISSF.
Rozhodnutie: TV-STK-2020/2021-1007
Dátum zaevidovania: 10.09.2020 00:00
Dátum vyriešenia: 29.09.2020 09:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 29.09.2020 09:53
10 EUR 29.09.2020 09:54