Športovo-technická komisia
TV-STK-2020/2021-1006
Úradná správa ŠTK z 03.09.2020
1. ŠTK vyzýva FK na registráciu svojich funkcionárov do ISSF, aby predišli problémom pri vypĺňaní zápisov o stretnutí. 2. ŠTK vyzýva a upozorňuje DZ na kontrolu dodržiavania opatrení proti Covid-19 a uvedenie zistených skutočností do správy DS. 3. ŠTK vyzýva DZ na kontrolu stavu pripravenosti HP a vybavenia športového areálu FK a uvedenie zisteného stavu do správy DS. 4. ŠTK dôrazne upozorňuje klubových manažérov FK na uloženie súpisiek družstiev v ISSF najneskôr 20 minút pred stretnutím. Po uzatvorení súpisiek už klubový manažér súpisku meniť nemôže (prípadné ďalšie zmeny môže vykonať už iba R stretnutia). 5. ŠTK na základe žiadosti ŠK Kuzmice súhlasí s odohratím stretnutia 7. kola VI.ligy dospelých ŠK Kuzmice – TJ Internacionál Hraň 27.09.2020 o 12:00 hod. v Slivníku (z dôvodu regenerácie trávnika HP ŠK Kuzmice). 6. ŠTK na základe žiadosti ŠK Kuzmice súhlasí s odohratím stretnutia 9. kola III.ligy U15 sk. A ŠK Kuzmice – OFK Vojčice 24.10.2020 o 10:00 hod. v Slivníku (z dôvodu regenerácie trávnika HP ŠK Kuzmice). 7. ŠTK na základe žiadosti OFK Biel súhlasí s odohratím stretnutia 1. kola Prípravka sk. C OFK Biel – TJ Slavoj Kráľovský Chlmec v obrátenom poradí, t.j. 05.09.2020 o 13:00 hod. v Kráľovskom Chlmci a 25.09.2020 o 17:00 hod. v Bieli (vynútená zmena). 8. ŠTK na základe žiadosti FK Veľaty súhlasí s odohratím stretnutia 2. kola III.ligy U15 sk. A FK Veľaty – TJ Družstevník Cejkov v obrátenom poradí, t.j. 05.09.2020 o 10:00 hod. v Cejkove a 24.04.2021 o 10:00 hod. vo Veľatoch – Veľaty 10 €. 9. ŠTK na základe žiadosti FK Veľaty súhlasí s odohratím stretnutia 2. kola V.ligy U19 FK Veľaty – TJ Družstevník Cejkov v obrátenom poradí, t.j. 05.09.2020 o 14:00 hod. v Cejkove a 01.05.2021 o 14:00 hod. vo Veľatoch – Veľaty 10 €. 10. ŠTK na základe žiadosti FK II. Rákoczi Ferenc Borša súhlasí s odohratím stretnutia 2. kola III.ligy U15 sk. B FK II. Rákoczi Ferenc Borša – TJ Slavoj Kráľovský Chlmec dňa 15.09.2020 (utorok) o 10:00 hod. – Borša 10 €. 11. ŠTK na základe opatrenia krízového štábu mesta Čierna nad Tisou odkladá na neurčito nasledujúce stretnutia: - 1. kolo III. ligy U15 sk. B ČNT – Borša, - 2. kolo V. ligy U19 ČNT – Kuzmice.
Rozhodnutie: TV-STK-2020/2021-1006
Dátum zaevidovania: 03.09.2020 00:00
Dátum vyriešenia: 29.09.2020 09:49
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 29.09.2020 09:47
10 EUR 29.09.2020 09:48
10 EUR 29.09.2020 09:49