Športovo-technická komisia
TV-STK-2020/2021-1005
Uznesenie ŠTK zo dňa 27.08.2020
1. ŠTK vyzýva FK na registráciu svojich funkcionárov do ISSF, aby predišli problémom pri vypĺňaní zápisov o stretnutí. 2. ŠTK vyzýva a upozorňuje DZ na kontrolu dodržiavania opatrení proti Covid-19 a uvedenie zistených skutočností do správy DS. 3. ŠTK vyzýva DZ na kontrolu stavu pripravenosti HP a vybavenia športového areálu FK a uvedenie zisteného stavu do správy DS. 4. ŠTK dôrazne upozorňuje klubových manažérov FK na uloženie súpisiek družstiev v ISSF najneskôr 20 minút pred stretnutím. Po uzatvorení súpisiek už klubový manažér súpisku meniť nemôže (prípadné ďalšie zmeny môže vykonať už iba R stretnutia). 5. ŠTK na základe žiadosti TJ Družstevník Plechotice súhlasí s odohratím stretnutia 2. kola III.ligy U15 sk. A TJ Družstevník Plechotice - OFK Vojčice 05.09.2020 o 13:00 hod. (dohoda klubov) – Plechotice 5 €. 6. ŠTK na základe žiadosti FK II. Rákoczi Ferenc Borša súhlasí s odohratím stretnutia 1. kola III.ligy U15 sk. B MFK Čierna nad Tisou - FK II. Rákoczi Ferenc Borša 01.09.2020 (utorok) o 17:00 hod. (dohoda klubov) – Borša 10 €.
Rozhodnutie: TV-STK-2020/2021-1005
Dátum zaevidovania: 27.08.2020 00:00
Dátum vyriešenia: 31.08.2020 15:37
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 28.08.2020 14:04
10 EUR 31.08.2020 15:37