Športovo-technická komisia
TV-STK-2020/2021-1004
Uznesenie ŠTK zo dňa 20.08.2020
1. ŠTK vyzýva FK na registráciu svojich funkcionárov do ISSF, aby predišli problémom pri vypĺňaní zápisov o stretnutí. 2. ŠTK vyzýva a upozorňuje DZ na kontrolu dodržiavania opatrení proti Covid-19 a uvedenie zistených skutočností do správy DS. 3. ŠTK vyzýva DZ na kontrolu stavu pripravenosti HP a vybavenia športového areálu FK a uvedenie zisteného stavu do správy DS.
Rozhodnutie: TV-STK-2020/2021-1004
Dátum zaevidovania: 20.08.2020 00:00
Dátum vyriešenia: 28.08.2020 14:03
Stav: Vyriešené