Utorok, 3. augusta, 2021Meniny má Jerguš
Výkonný výbor

Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Topoľčany dňa 24. júna 2020.

Marián Valko|25. jún 2020 o 00:00

Výkonný výbor ObFZ:

Výkonný výbor ObFZ Topoľčany na svojom zasadnutí dňa 24.6.2020 v Topoľčanoch:

1. Vzal na vedomie:

a)  Správu predsedu ObFZ Topoľčany

b)  Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany

c)  Hospodárenie ObFZ Topoľčany k 31.5.2020

2. Schválil:

a) Rozpis majstrovských futbalových súťaží ObFZ Topoľčany pre súťažný ročník 2020/2021

b) Zaradenie družstiev v kategóriách dospelých, dorastu, starších žiakov, mladších žiakov a prípravky do súťaží ObFZ

Topoľčany v súťažnom ročníku 2020/2021

c) Nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Topoľčany pre súťažný ročník 2020/2021

d) Odmenu sekretárovi ObFZ Topoľčany za I. polrok 2020

e) Žiadosť ŠK Sokol 2020 Kuzmice

f ) Žiadosť FC Topoľčany

3. Rozhodol:

a) VV ObFZ Topoľčany s poukazom na čl. 14/1 Stanov SFZ rozhodol, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 s. s. a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa rušia (alebo sa považujú za vykonané). Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.

4. Zaoberal sa:

a)  Stanovami  ObFZ Topoľčany

b)  Prípravou Riadnej konferencie ObFZ Topoľčany

c)  Prípravou Aktívu ŠTK ObFZ Topoľčany

d)  Žiadosťou OFK Nitrianska Streda, ktorú vyriešila TMK ObFZ Topoľčany

e) Voľbou predsedu a členov Volebnej komisie ObFZ Topoľčany

(Zdroj: obfzto, Autor: obfzto)

Súvisiace články