07.10.2020, Marián Valko

Usmernenie SFZ k "Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia" zo dňa 30. septembra 2020.

07.10.2020, Marián Valko

Usmernenie SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa  30.9.2020.

1. Účinnosť opatrenia ÚVZ SR nadobúda platnosť dňom  1.10.2020.
2. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne nariadenia týkajúce sa  obmedzenia tréningového procesu klubov. SFZ odporúča klubom v nasledujúcom  období klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení  nariadených ÚVZ SR.
3. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne obmedzenie počtu  osôb pri organizácii súťažného zápasu, pokiaľ sa jedná o osoby vystupujúce v  mene organizátora zápasu (hráči, RT, usporiadatelia – osoby nevyhnutné k tomu,  aby sa zápas organizoval). Jedná sa o akékoľvek formy súťažných zápasov, resp.  turnajov v nižších vekových kategóriách. SFZ žiada, aby klub, ktorý organizuje  súťažný zápas, alebo turnaj, zabezpečil všetky nariadenia vyplývajúce z  opatrenia ÚVZ SR.
4. Opatrenie ÚVZ SR obmedzuje počet ľudí, ktorí sa môžu  súťažného zápasu zúčastniť na 50 (vrátane hráčov, realizačného tímu,  usporiadateľov a pod. – ak je počet týchto osôb vyšší ako 50 postupuje sa podľa  bodu 3). Organizátor môže na zápas umožniť vstup aj väčšiemu počtu osôb, avšak  všetci účastníci športového podujatia musia v dobe začiatku zápasu disponovať  negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo antigénového testu certifikovaného na  území EÚ, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.
5. Opatrenie ÚVZ SR  špecifikuje aj nariadenia a povinnosti počas športových kempov a sústredení. SFZ  žiada organizátorov takýchto kempov a sústredení o dôsledné dodržiavanie  všetkých nariadení vyplývajúcich z opatrenia ÚVZ SR a upozorňuje, že organizátor  nesie plnú zodpovednosť za ich plnenie.
6. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet  pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19 a zhoršujúcu sa situáciu vo  všetkých regiónoch Slovenska, SFZ v súlade s ohľadom na verejné zdravie  momentálne neodporúča klubom organizovať akékoľvek mimosúťažné zápasy a turnaje  do obdobia, keď sa situácia stabilizuje a začne zlepšovať.

Viac  informácií k danému opatreniu nájdete tu https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/01_10_final_zmena_opatrenia_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

Všetky informácie týkajúce sa prijatých opatrení v súvislosti s  ochorením COVID-19 nájdete na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva  SR https://www.uvzsr.sk

image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
Prečítané: 177x