Pondelok, 20. septembra, 2021Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
Disciplinárna komisia

Úradná správa DK ObFZ Topoľčany č. 1 zo dňa 4. augusta 2021.

5. aug 2021 o 08:47

Disciplinárna komisia ObFZ:

Úradná správa DK ObFZ č. 1 zo dňa 4.8.2021:

U.č.1 Oznamy DK ObFZ:

Na základe rozhodnutia VV ObFZ Topoľčany zo dňa 17.05.2021 o anulovaní súťažného ročníka 2020/2021 pre ochorenie COVID-19 s poukazom na čl. 14/1 Stanov SFZ , DK ObFZ Topoľčany na svojom zasadnutí dňa 04.08.2021 rozhodla, že  ruší všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie a tak isto ochranné opatrenia uložené oddielom v súťažnom ročníku 2019/2020 a 2020/2021, ktoré doposiaľ neboli vykonané.

Z tohto dôvodu DK žiada funkcionárov oddielov o kontrolu Súpisiek hráčov v zápise a v prípade, ak im svieti červený výkričník pri hráčoch a chcú ho odstrániť, nech prostredníctvom podania na DK o to požiadajú – uveďte: meno a priezvisko hráča, jeho registračné číslo a číslo opatrenia(hráč môže nastúpiť na stretnutie aj keď bude pri jeho nominácii svietiť výkričník).


U.č.2  DK SFZ oznamuje všetkým riadiacim zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým činovníkom, že dňa 08.06.2021 bola Výkonným výborom SFZ schválená Novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobudla účinnosť od 01.07.2021. Konsolidované znenie Disciplinárneho poriadku SFZ je prístupné na webovom sídle SFZ https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021--- konsolidovane-znenie.pdf

                                                                             ( R. Meluš )

(Zdroj: obfzto, Autor: obfzto)

Súvisiace články