Nedeľa, 1. augusta, 2021Meniny má Božidara
Disciplinárna komisia

Úradná správa DK ObFZ Topoľčany č. 11 zo dňa 7. októbra 2020.

Marián Valko|8. okt 2020 o 00:00

Disciplinárna komisia ObFZ:

Úradná správa DK ObFZ č. 11 zo dňa 7.10.2020:

1. Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl.9/2b2 DP:

U.č.45 Matúš Piterka 1262680 – TJ Preseľany VII. liga ObFZ Topoľčany – vylúčený za HNS – (HNS urážka DO ) podľa čl.48/1c,2b ukladá DS – pozastavenie výkonu športu v trvaní 2 týždne podľa čl.48/1c,2b DP od 07.10.2020.


2. Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS čl.41 DP:

U.č.44 Adam Mikuláš 1331548 - OFK Solčany VI.liga U19 - ObFZ Topoľčany - DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla , že podľa čl.41 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu od 02.10.2020 do 02.04.2021.

U.č.46 Matúš Grman 1275365 - OFK Kuzmice VII.liga - ObFZ Topoľčany - DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla , že podľa čl.41 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 SS) a určuje skúšobnú dobu od 07.10.2020 do 07.04.2021.

U.č.47 Andrej Nicolao 1350141 - FK Orešany VII.liga - ObFZ Topoľčany - DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla , že podľa čl.41 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 SS) a určuje skúšobnú dobu od 07.10.2020 do 07.04.2021.

U.č.52 Leonard Jakubička 1000611rozhodca ObFZ Topoľčany - DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla , že podľa čl.41 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu od 08.10.2020 do 08.04.2021.


3. Disciplinárna sankcia - pokuta čl.12 DP.

U.č.48 Na návrh ŠTK DK trestá pokutou 50,- € TJ Urmince podľa RS-B-17/8p; DP čl.64/1a,4; DP čl.12(SP-80/1).


4. Disciplinárne konanie DP.čl.71

U.č.49 DK začala disciplinárne konanie podľa DP čl.71/1,2,3e a trestá zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva Michala Glosa 1317124 na 1 mesiac N podľa DP čl.53/1,3b od 08.10.2020, zákazom výkonu funkcie trénera Michala Janegu 1129982 na 1 mesiac N podľa DP čl. 53/1,3b od 08.10.2020. DK udeľuje pokutu OFK obce Prašice 133,- € podľa RS-B17/8i1, DP čl.12(neoprávnený štart hráča).

U.č.50 DK začala disciplinárne konanie podľa DP čl.71/1,2,3e a trestá zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva Tomáša Bačkádyho 1328347 na 1 mesiac N podľa DP čl.53/1,3b od 08.10.2020. DK udeľuje pokutu OFK Nitrianska Blatnica 133,- € podľa RS-B17/8i1, DP čl.12(neoprávnený štart hráča).

U.č.51 DK začala disciplinárne konanie podľa DP čl.71/1,2,3e a trestá pokutou OFK Hrušovany 50,- € podľa RS-B-17/8j; DP čl.12(50% pre OFK obce Prašice).


5. Oznam

DK na základe disciplinárneho konania (U.č.36) žiada zaslať cez ISSF do 14.10.2020 16.00 hod podrobné písomné stanovisko k správaniu sa fyzioterapeuta OFK Krnča(HNS voči DO) v stretnutí 4.kola VI.liga ObFZ TO OFK Krnča - TJ Slovan Bojná pod hrozbou poriadkovej pokuty DP čl.75 od:

Marian Čulák 1053853 – predseda ŠTK

Milan Krajčík 1334786 – člen ŠTK

František Lukačovič 1311521 – člen ŠTK


Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Topoľčany (okrem rozhodnutí podľa čl.37/3, čl.5 alebo čl.8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Topoľčany v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ Topoľčany (čl. 84 ods. 1 DP).

                                                                                 ( R. Meluš )

(Zdroj: obfzto, Autor: obfzto)

Súvisiace články