Nedeľa, 1. augusta, 2021Meniny má Božidara
Komisia rozhodcov

Komisia rozhodcov ObFZ Topoľčany - Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021.

Marián Valko|10. jún 2020 o 00:00

Komisia rozhodcov ObFZ Topoľčany:

Oznamuje, že od 1.6.2020 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od začiatku nového súťažného ročníka 2020/2021). Ich detailná verzia, je zverejnená na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva / Pravidlá hry.

Súhrnný prehľad zmien Pravidiel futbalu 2020/2021:

Pravidlo 1 – Hracia plocha

Bránkové žrde a bránkové brvno smú byť kombináciou štyroch základných tvarov.

Pravidlo 10 – Určenie výsledku stretnutia

Žlté karty (ŽK) a verbálne napomenutia (varovania) udelené v priebehu stretnutia sa neprenášajú do kopov na bránku zo značky pokutového kopu (viď tiež zmeny Pravidla 14, týkajúce sa kopov na bránku zo značky pokutového kopu).

Pravidlo 11 – Hráč mimo hry

Pre aplikáciu Pravidla 11 – Hráč mimo hry sa zakázaná hra rukou brániaceho hráča považuje za „úmyselné hranie“.

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie

  • Hra rukou

1. hranica medzi plecom a ramenom je definovaná ako spodná časť podpazušia;

2. náhodná hra rukou útočiaceho hráča (alebo jeho spoluhráča) je považovaná za priestupok, ak k nemu dôjde bezprostredne (okamžite) pred dosiahnutím gólu alebo v jasnej gólovej príležitosti;

  • Brankár môže obdržať ŽK alebo byť vylúčený      z hry (ČK) za „zakázané“ dotknutie sa lopty druhýkrát pri nadviazaní na      hru skôr, ako sa jej dotkne iný hráč (napríklad pri kope od bránky, voľnom      kope a pod.), aj keď sa jej dotkne rukou/ramenom;
  • Akýkoľvek priestupok (nie iba zakázaná      hra), ktorým sa ovplyvní alebo zmarí sľubná útočná akcia, by mal viesť k      udeleniu ŽK;
  • Hráč, ktorý nerešpektuje predpísanú      vzdialenosť 4m pri rozhodcovskej lopte, by mal byť napomenutý ŽK;
  • Ak rozhodca uplatňuje výhodu v hre alebo      umožní „rýchle“ vykonanie voľného kopu za priestupok, ktorým bola „ovplyvnená      alebo zmarená sľubná útočná akcia“, potom sa za tento priestupok ŽK      neudeľuje.

Pravidlo 14 – Pokutový kop

  • Priestupok  brankára  nebude       potrestaný, ak  je  pokutový  kop  kopnutý mimo      priestoru bránky alebo sa lopta odrazí od bránkových žrdí alebo bránkového      brvna (bez dotyku brankára) okrem priestupku, ktorým ovplyvní vykonávateľa      pokutového kopu;
  • Brankár je verbálne napomenutý (varovaný)      za prvý priestupok, napomenutý ŽK bude za akýkoľvek ďalší priestupok      (priestupky);
  • Vykonávateľ pokutového kopu je potrestaný,      ak brankár a vykonávateľ pokutového kopu sa dopustia priestupku v presne      rovnakom čase.

VAR protokol

Iba jeden TV signál je požadovaný pre VAR – iba pre preskúmanie.

Pojmy v Pravidlách futbalu

  • Do tejto časti bola zahrnutá definícia      držania ako priestupku;
  • Pozícia hráča pri nadviazaní na hru je      pozícia jeho nôh alebo akejkoľvek časti tela, ktorou sa dotýka zeme (okrem      uvedeného v Pravidle 11 – Hráč mimo hry).

Objasnenie

Ak pri nadviazaní na hru kopom od bránky alebo voľným kopom brankár nohou nadhodí loptu a jeho spoluhráč mu ju hlavou alebo prsami vráti a brankár ju chytí do rúk, kop sa opakuje, ale nie je za to udelená žiadna disciplinárna sankcia (okrem prípadu, ak by sa to stalo opakovane, a teda išlo by o sústavné priestupky).

                                                              ( M. Mokoš )

(Zdroj: obfzto, Autor: obfzto)

Súvisiace články