Aktuality

FIFA prijala pravidlá o štatúte a prestupe hráčov (FIFA RSTP) v súvislosti s dianím na Ukrajine.

11. mar 2022 o 11:20

Pekný deň prajeme funkcionári FK,

Na základe situácie, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine sa FIFA rozhodla dočasne zmeniť a doplniť pravidlá o štatúte a prestupe hráčov (FIFA RSTP) s cieľom poskytnúť právnu istotu dotknutým subjektom.

Na základe doručeného cirkulára FIFA č. 1787 v priebehu včerajšieho dňa sme spracovali tlačovú správu, ktorá je uverejnená na tomto LINK-u (uvedené sú tam všetky dočasné zmeny + aj kompletné znenie cirkuláru aj s prílohami):

https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že informácia o zmene FIFA RSTP bude uverejnená aj v nasledujúcej Úradnej správe SFZ. 

Súvisiaci obsah