08.09.2020, Marián Valko

" Dajme spolu gól "

08.09.2020, Marián Valko

Vážený klubový manažér, tímový manažér, tréner,

dovoľujeme si Vám touto  cestou zaslať dôležité upozornenie o projekte „Dajme spolu gól“ (www.dajmespolugol.sk)

Slovenský  futbalový zväz v rámci Grassroots programu vstupuje do piateho školského roka s  projektom „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v  materských školách (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na  futbal). V školskom roku 2020/21 ponúka možnosť zapojiť sa do projektu ďalším  materským školám, základným školám s materskou školou a základným školám pre 1.  ročníky 1. stupňa, vo forme záujmovej činnosti futbal. Podrobné informácie k  projektu nájdete:
https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol

Tento projekt má široký spoločenský záber a je veľmi potrebné vnímať ho  aj z klubového pohľadu ako skvelú príležitosť pre nábor detí do klubu už  predškolskom veku, čiže v škôlkach.

PRIMÁRNYM CIEĽOM KLUBU BY MALA BYŤ  VÝCHOVA MLÁDEŽE V SPOLUPRÁCI SO SVOJÍM OKOLÍM, ŠKOLOU, ŠKÔLKOU, OBCOU A INÝMI  KLUTÚRNO SPOLOČENSKÝMI ORGANIZÁCIAMI V MESTE, OBCI.

Slovenský futbalový  zväz tento projekt dlhodobo podporuje nasledovnými formami:
- TRÉNER: Možnosť  pre trénera realizovať sa vo futbalových aktivitách vrátane finančného  ohodnotenia.
- ŠKOLA: MŠ alebo ZŠ dostane tréningové pomôcky na realizáciu  futbalových aktivít.

Možnosť prihlásenia a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo  ZŠ do projektu „Dajme spolu gól“, môžu zástupcovia škôl realizovať  prostredníctvom linku:
https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/dokumenty/postup-registracie-skoly

Prihlasovanie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu „Dajme spolu gól“ v  školskom roku 2020/21 končí 2.10.2020.

NEVÁHAJTE, KONTAKTUJTE ŠKOLU ALEBO  ŠKÔLKU VO SVOJOM OKOLÍ A PRIHLÁSTE SA DO TOHOTO KRÁSNEHO PROJEKTU

BUDUJME  SPOLU BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO FUTBALU.

V prípade potreby osobnej  konzultácie kontaktujte prosím p. Cyrila Janoška na cyril.janosko@futbalsfz.sk

image
Autor: sfz
Zdroj: sfz
Prečítané: 46x