Disciplinárna komisia
TO-DK-2020/2021-0053
2XŽK=ČK
Marek Konštiak 1252760 - 1 SS N podľa DP čl.37/1,2,3 od 12.10.2020.
Rozhodnutie: TO-DK-2020/2021-0053
Klub: TJ Koniarovce
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 12:00
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 12:01
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marek Konštiak DP čl.37/1,2,3 10 EUR 15.10.2020 12:00