Disciplinárna komisia
TO-DK-2020/2021-0052
Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
Leonard Jakubička 1000611 rozhodca ObFZ Topoľčany - DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla , že podľa čl.41 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu od 08.10.2020 do 08.04.2021.
Rozhodnutie: TO-DK-2020/2021-0052
Dátum zaevidovania: 08.10.2020 13:03
Dátum vyriešenia: 08.10.2020 13:05
Stav: Vyriešené