Ekonomická komisia
TO-EK-2020/2021-0003
Náhrada delegovaným osobám za neodohrané stretnutie VI. ligy dospelých.
Náhrada delegovaným osobám za neodohrané stretnutie VI. ligy dospelých: Nakoľko stretnutie 8.kola VI. liga – ObFZ TO – dospelí: OFK Ludanice – TJ Veľké Dvorany sa neodohralo pre nedostavenie sa TJ Veľké Dvorany na stretnutie a stretnutie sa nedá vygenerovať, OFK Ludanice uhradí delegovaným osobám 30 € v zmysle RS-A-7k, každej delegovanej osobe 10,00 €. Uvedená suma bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry SFZ za september 2020. ( P. Michalík )
Rozhodnutie: TO-EK-2020/2021-0003
Dátum zaevidovania: 23.09.2020 15:00
Dátum vyriešenia: 28.09.2020 16:11
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
30 EUR 28.09.2020 16:11