Ekonomická komisia
TO-EK-2020/2021-0002
Oznamenie.
Ekonomická komisia oznamuje FK ObFZ Topoľčany, aby včas uhrádzali mesačné zberné faktúry SFZ podľa dátumu splatnosti !!!
Rozhodnutie: TO-EK-2020/2021-0002
Dátum zaevidovania: 23.09.2020 14:56
Dátum vyriešenia: 23.09.2020 14:59
Stav: Vyriešené