Komisia rozhodcov
TO-KR-2020/2021-0025
Ospravedlnení rozhodcovia.
Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 10.10.2020: M. Petruš, 11.10.2020: J. Dubný, J. Fuksík, D. Križma.
Rozhodnutie: TO-KR-2020/2021-0025
Dátum zaevidovania: 07.10.2020 17:26
Dátum vyriešenia: 07.10.2020 17:26
Stav: Vyriešené