Komisia rozhodcov
TO-KR-2020/2021-0013
Ospravedlnení rozhodcovia.
Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ: 12.9.2020: D. Križma, 12.-13.9.2020: D. Klačanský. Do prihlásenia: P. Žitňanský.
Rozhodnutie: TO-KR-2020/2021-0013
Dátum zaevidovania: 09.09.2020 16:10
Dátum vyriešenia: 09.09.2020 16:10
Stav: Vyriešené