Hlavné menu

Uznesenie z VV OFZSL

Karol Kačmarčík|3. jún 2020 o 00:00

Uznesenie z Výkonného výboru OFZ SL,konaného dňa 3.6.2020 o 17,30 hod. v Jarabine : VV OFZ SL ruší všetky naplánované majstrovské  stretnutia dospelých a mládeže do 30.6.2020 a anuluje všetky stretnutia odohrané v súťažnom ročníku 2019/20 , vo všetkých vekových kategóriach. Odôvodnenie :2. V prípade, ak chceme ukončiť súťažný ročník 2019/2020 riadne a včas (do 30.6.2020), nebude dostatočný priestor na odohratie všetkých kôl aj v prípade, že by sa hralo systémom utorok/streda – sobota/nedeľa – utorok/streda. V prípade, ak by sme predĺžili súťažný ročník do 30.7., nový súťažný ročník nezačne skôr, ako v septembri. Pri tomto rozhodnutí je potrebné brať do úvahy TL súťaží UEFA, ktoré sú plánované na september až november 2020, čo spôsobí extrémne nároky na vyťaženie reprezentačných hráčov, ako aj termínovú kolíziu s klubmi, ktoré týchto hráčov uvoľňujú. 3. Pri vyššie uvedenom modeli je potrebné vziať do úvahy aj aktuálne platný RaPP, kde by sa mohlo stať, že hráč/hráčka bude hrať v júni za jeden klub a v júli už za iný, čo môže narušiť regulárnosť a integritu súťaží. V aktuálnej situácii je potrebné mať aj súhlas všetkých klubov k pokračovaniu v súťaži, pretože súčasná situácia značne ovplyvní financovanie klubov (pozastavené/krátené finančné prostriedky od obcí, resp. iných subjektov). Z tohto dôvodu niektoré kluby nemusia do súťaže nastúpiť a súťaže sa stanú neregulárnymi (kontumácie, anulovania výsledkov, atď.). V tejto situácii je potrebné myslieť aj na obsadzovanie delegovaných osôb, mnohí z nich majú svoje civilné zamestnania a s množstvom termínov počas pracovného týždňa budú mať. 4. Najdôležitejším zo všetkých uvedených zdôvodnení je však aspekt zdravia a možných zdravotných dopadov. Systém súťažných stretnutí utorok/streda–sobota/nedeľa–utorok/streda je pre fyzicky nepripravených hráčov extrémne náročný. Z nášho pohľadu je odôvodnený predpoklad, že takýto model by bol nebezpečný pre zdravie poškodzujúce a komplikované zranenia hráčov a hráčok, čomu sa samozrejme snažíme predísť. Na záver TÚ SFZ konštatoval, že podrobná analýza všetkých spomenutých aspektov vedie k jednoznačnému záveru, aby sme súťaže prerušili, nedohrali a zároveň urobili všetko preto, aby sme boli schopní plnohodnotne začať nový súťažný ročník 2020/2021 čo najskôr. Predpokladaný termín začiatku jednotlivých súťaži TÚ SFZ navrhne po konzultácii s klubmi. Dôležitý bude samozrejme vývoj situácie ohľadom koronavírusu COVID-19. Kačmarčík Karol - sek. OFZ SL

Súvisiaci obsah