Disciplinárna komisia
SL-DK-2020/2021-0009
FK Podolínec (8.kolo)
U009: FK Podolínec (Šiesta liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a podnetu ŠTK OFZ SL, za nedostatočné označenie US počas stretnutia 8. kola FK Podolínec - TJ Poľnohospodár Plaveč, ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 9/1a a čl. 10 DP.
Rozhodnutie: SL-DK-2020/2021-0009
Klub: FK Podolínec
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 09:18
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 09:19
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 10 EUR 15.10.2020 09:19