Disciplinárna komisia
SL-DK-2020/2021-0007
TJ SOKOL Ľubotín (5.kolo)
U007: TJ SOKOL Ľubotín (Šiesta liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a podnetu ŠTK OFZ SL, za nedostatočné označenie US počas stretnutia 5. kola TJ SOKOL Ľubotín - TJ Poľnohospodár Plaveč, ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 9/1b a čl. 11 DP.
Rozhodnutie: SL-DK-2020/2021-0007
Klub: TJ SOKOL Ľubotín
Dátum zaevidovania: 01.10.2020 18:00
Dátum vyriešenia: 01.10.2020 18:01
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 10 EUR 01.10.2020 18:00