Disciplinárna komisia
SL-DK-2020/2021-0006
TJ SOKOL Ľubotín (6.kolo)
U006: TJ Sokol Ľubotín (Šiesta liga). Na základe správy delegáta stretnutia, zápisu o stretnutí a podnetu ŠTK, DK ukladá za porušenie Rozpisu OFZ SL čl. 8.17 (zapríčinenie neskorého začiatku stretnutia) v stretnutí 6.kola TJ Družstevník Veľký Lipník - TJ SOKOL Ľubotín , DS – upozornenie, podľa čl. 9/1a a čl. 10 DP.
Rozhodnutie: SL-DK-2020/2021-0006
Klub: TJ SOKOL Ľubotín
Dátum zaevidovania: 01.10.2020 17:51
Dátum vyriešenia: 01.10.2020 17:51
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 10 EUR 01.10.2020 17:51