ÚRADNÉ SPRÁVY

Úradná správa č.9

Miroslav Maca|Aktualizované 26. okt 2017 o 11:51

Úradná správa č.9 ObFZ Senica

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 25.09.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

1.Kontumácia:

Sobotište – Bor. Mikuláš MO dorast:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 4.kola Sobotište – Bor.Mikuláš v zmysle SP čl.82/1c,čl.11 odst.3, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Družst. Sobotište.

Za porušenie SP SFZ čl.82/1c odstupuje TJ Sokol Bor. Mikuláš na DK s návrhom udelenia pokuty.

2.Upozornenie:

MO dorast Bor.Sv.Jur:

ŠTK nariaďuje všetky domáce majstrovské stretnutia odobrať v nedeľu 3 hod. pred ÚHČ dospelých.

3.Výnimky z ÚHČ :

II.Tr. Dospelí :

Štefanov - Letničie 4.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 1.9.2017/piatok / o 17,00 hod.

Sekule – Smolinské 4.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 5.11. 2017/ nedeľa / o 13,30 hod.

MO Žiaci skup. A :

Bor.Sv.Jur.- Čáry 2.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 1.9.2017/piatok / o 12,00 hod.

Prípravka skup. A :

Kúty B – Brodské 9.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 21.10.2017 / sobota / o 10,30 hod.

Kúty A – Hlboké 11.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 13.9.2017/ streda / o 16,30 hod.

Kúty B – Kunov 11.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 13.9.2017/ streda / o 17,30 hod.

Prípravka skup. B :

Petrova Ves - Kopčany 2.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 2.9.2017/ sobota / o 16,30 hod.

Zasadnutia ŠTK sa budú konať vždy v stredu o 16,00 hod.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov –

v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov okamžite kontaktujte obsadzovacieho referenta.

Ospravedlnenia zasielať najneskôr 7 dní pred MF výhradne na e-mailové adresy:

peto.tokos.88@gmail.com

marianbasnar@gmail.com

KR dôrazne upozorňuje delegované osoby na včasné dostavenie sa na stretnutie podľa delegácie v zmysle Rozpisu súťaže ObFZ.

1.Ospravedlnení R:

Sobota (02.09.2017): Mesíček, Otočka, Smoleňák, Sobota – Nedeľa (02.- 03.09.2017): Ryčovský, Tubl.

2.Odstúpenie na DK.

KR odstupuje na DK na základe správy DPR R Kendi Alexander s návrhom zastavenia činnosti ako R na 2 týždne od 28.08.2017 v zmysle Zásad pre činnosť.( VI.Liga – Sportika – Dospelí, 4.kolo Stráže – Borský Mikuláš).

3.Vyžiadanie stanoviska.

KR žiada R Hušek Ján o stanovisko k vykázaniu z lavičky náhradníkov hráča hostí č.1 v stretnutí 4.kolo III.Triedy Trnovec-Vrádište a dôvod neudelenia OT, ako aj neuvedenie skutočnosti do Zápisu o stretnutí. Termín do 06.09.2017.

4.Výzva.

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 6.9.2017/ streda/.

Marián Bašnár

predseda KR

IV. SPRÁVY DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U28Marek Vávra1309598, TJ Družstevník Rovensko III.tr dosp.

Vylúčený za HNS –zmarenie súperovi dosiahnutia gólu rukou pred PÚ podľa čl. 46/1a DS – pozastavenie výkonu športu na 1 ssN, podľa čl.46/2 od 28.08.2017

U29Tibor Hamerlík 1330610, TJ Družstevník Osuské III.tr dosp. Vylúčený za HNS –urážlivé výroky voči rozhodcovi podľa čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.48/2b od 28.08.2017

Disciplinárne sankcie:

U30 Alexander Kendi 1260131 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica– nedostatok podľa Zásad pre činnosť rozhodcu ObFZ Senica v stretnutí Stráže – Borský Mikuláš , DK trestá DS – pozastavenie výkonu rozhodcu na 2 týždne od 28.08.2017 podľa DP čl.62 a RP 10,-€

U31TJ Sokol Borský Mikuláš MO dorast. Svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom dorastu podľa SP SFZ čl.82/1c a čl.11 ods 3. Disciplinárna sankcia RP 5,- €, pokuta 35,-€ podľa článku 82/1c

U32FK TJ Kúty MO dosp. Vykázanie trénera za vulgárne a urážlivé výroky voči R Disciplinárna sankcia RP 10,- €, pokuta 50,-€ podľa článku 71/4a,9/2bi, 16/1,3,12/6 a48/4 DP- Martin Prochádzka – tréner. Zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 6 týždňov, podľa čl.48/1c,2b DP od 28.08.2017

U33TJ KopčanyMO dosp. Vykázanie usporiadateľa za vulgárne a urážlivé výroky voči R Disciplinárna sankcia RP 10,- €, pokuta 50,-€ podľa článku 71/4a,9/2bi, 16/1,3,12/6 a48/4 DP- Peter Kotvan – usporiadateľ. Zákaz výkonu funkcie usporiadateľa a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 6 týždňov, podľa čl.48/1c,2b DP od 30.08.2017

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 06.09.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU:

Sekretár upozorňuje na splatnosť 1.zálohovej splátky na odmeny rozhodcov.

Rozhodnutím Ekonomického oddelenia SFZ je možné faktúry (nielen s odstupným) na SFZ zasielať aj elektronicky (v pdf formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu fakturacia@futbalsfz.sk

Opätovne Vám pripomíname, že pokiaľ faktúry nebudú obsahovať správne údaje (číslo platobného predpisu vygenerovaného v ISSF), budú Vám vrátené. Návod ku generovaniu Platobných predpisov je tu: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef R o s a   v.r.

predseda ObFZ Senica

Miroslav Maca

Súvisiace články