Štvrtok, 28. január, 2021Meniny má Alfonz
ÚRADNÉ SPRÁVY

Úradná správa č.16 ObFZ Senica

Miroslav Maca|Publikované 18. okt 2017 o 22:00

Úradná správa č.16 ObFZ Senica

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 16.11.2017 o 16,30 hod.

Predsedovia odborných komisií o 17,15 hod.

2.Volebná konferencia 2017:

VV na svojom zasadnutí dńa 25.9.2017 schválil termín Volebnej konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 25.novembra 2017 o 9,oo hod. v zasadačke Jednoty Senica.

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

1.Výnimky z ÚHČ :

Sportika liga MO dospelí:

Bor.Sv.Jur – Radimov 7.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 1.11.2017 / streda / o 13,30 hod. hracia plocha – Radimov.

Rybky - Radošovce 14.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 5.11.2017/ nedeľa / o 13,30 hod. hracia plocha – Radošovce.

MO žiaci skup. A:

Mor.Sv.Ján - Jablonica 10.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 28.10.2017/ sobota / o 14,00 hod. hracia plocha – Jablonica.

B.Mikuláš – Š.Humence 10.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 28.10.2017/ sobota / o 11,00 hod.

MO prípravka skup. A:

Mor.Sv.Ján – Kúty B 10.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 28.10.2017/ sobota / o 16,00 hod. hracia plocha – Kúty.

MO prípravka skup. B:

Radošovce – Gbely 9.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 19.10.2017/ štvrtok / o 16,30 hod.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Pochvala:

KR berie na vedomie pochvalu FK Družstevník Osuské na výkon R Lapoš Ján, AR Škrinár Ján, 11.kolo VIII.liga dospelí Osuské – Rovensko.

2.Sťažnosť:

KR berie na vedomie sťažnosť na výkon R Škrinár Ján, 11.kolo VI.liga Dorast U19  Borský Mikuláš – Sobotište

3.Ukončenie činnosti:

KR berie na vedomie ukončenie činnosti R Smoleňák Filip.

Menovaného upozorňuje na uzn.č.79 DK – úhradu pokuty a RP vo výške 40,-€ na účet ObFZ Senica.

Doporučujeme kontaktovať sekretára zväzu na tel.0905 723 251v prac.dobe.

Na základe uvedeného,upozorňuje FK Slovan Šaštín-Stráže, že od jarnej časti súťažného ročníka 2017/18 budú svoje domáce majstrovské stretnutia hrávať mimo UHČ dospelých.

4.Vetácie rozhodcov:

TJ Družstevník Sobotište vetuje R Škrinára Jána na všetky svoje majstrovské stretnutia v súť.ročníku 2017/18 doma, vonku.

FK Borský Svätý Jur vetuje R Dutku Martina na všetky svoje majstrovské stretnutia v súť.ročníku 2017/18 doma, vonku.

5.Ospravedlnení R:

Sobota (21.10.2017): Tubl,Mikúš,Vlk.

Sobota–Nedeľa (21.- 22.10.2017): Mesíček,Štora,Otočka,Kendi,Šefčík.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U83 Jakub Chudý 1219224, ŠFK Štefanov II.tr dosp.

Vylúčený za HNS –podrazenie súpera v čistej gólovej príležitosti mimo pokutového územia nadmernou silou podľa čl. 45/1.

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, DP čl.45/2a od 16.10.2017

U84 Dávid Kudláč 1251570, Slovan Dubovce MO dosp.

Vylúčený za HNS –kopnutie súpera v prerušenej hre podľa čl. 49/1b.

DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.49/2b od 16.10.2017

U85 Peter Stupavský 1310083, Sokol Borský Mikuláš MO dor.

Vylúčený za HNS –kopnutie súpera v prerušenej hre podľa čl. 49/1b.

DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, DP čl.49/2b od 16.10.2017

U86 Martin Krček 1308567, TJ Družstevník Sobotište MO dor.

Vylúčený za HNS –sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a.

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.49/2a od 16.10.2017

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozast. výkonu športu na 1ss podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP :

U87 Lukáš Božek 1148800, ŠK Petrova Ves II.tr. dosp od 16.10.2017

U88 Lukáš Kadlic 1354109, FK Borský Svätý Jur MO dor. od 16.10.2017

U89 Daniel Gašparovič 1309387, TJ Družstevník Unín MO dor. od 16.10.2017

5xŽK – Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 ss podľa čl.37/5a DP

U90 Mário Polach 1072552, ŠK Petrova Ves II.tr dosp. od 16.10.2017

U91 Bronislav Chovanec 1221889, TJ Družstevník Hlboké MO dosp. od 15.10.2017

Disciplinárne sankcie:

U92 FC Sekule II.tr.dosp. RP 10,-€ Hráč Matej Hajdin 1226184 berie na vedomie vyjadrenie sa k U73,bez ďalších disciplinárnych opatrení a doporučuje rešpektovať novinársku etiku a DP čl.65

U93 TJ Družstevník Sobotište II.tr dosp. Nešportové prejavy divákov voči domácim hráčom podľa DP 58/1 písmeno g DS – RP 10,-€ , pokuta 30,-€

U94 TJ Družstevník Letničie II.tr dosp. Nedostatočná usporiadateľská služba počas a po stretnutí Letničie – Sobotište , RP 10,-€ a pokuta 70,-€, hráč Michal Mikulka 1177140 – HNS – sotenie do rozhodcu a vyhrážanie sa podľa DP 49/1d DS – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace s prerušením, podľa čl.49/2d,4 , 34/7 a 12/1 od 09.10.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch december 2017 – január 2018 školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Sekretár ObFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať. V priebehu mesiaca október budú na webshop SFZ doplnené daľšie produkty. Informácia o doplnení bude zaslaná elektronickou poštou klubovému ISSF managerovi.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef R o s a    v.r.

predseda ObFZ Senica

Miroslav Maca

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.