ÚRADNÉ SPRÁVY

Úradná správa č.13 ObFZ Senica

Miroslav Maca|Aktualizované 26. okt 2017 o 11:52

Úradná správa č.13

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 18.10.2017 o 18,00 hod. v sídle ObFZ Senica.

Predsedovia odborných komisií o 18,15 hod.

2.Volebná konferencia 2017:

VV na svojom zasadnutí dńa 25.9.2017 schválil termín Volebnej konferencie, ktorá sa uskutoční dňa

25.novembra 2017 o 9,oo hod. v zasadačke Jednoty Senica.

 

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

1.Predvolanie:

ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 4.10.2017 o 16,30 hod. štatutárneho zástupcu klubu FK TJ Kúty p.Ing.R.Laššo, hráčov Matej Hesek č. 1374431, Jakub Ján Polák č.1374427, trénera U13, trénera U12 Kúty A.

2.Kontumácia:

Osuské - Podbranč III tr. dospelí:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 8.kola Osuské - Podbranč  z dôvodu vzdanie stretnutia zo strany FK TJ Podbranč. V zmysle SP čl.82/1/b priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Družst. Osuské.

Za porušenie SPa RS čl.25/ ŠTK bod d odstupuje FK TJ Podbranč na DK s návrhom pokuty 200,-€.

3.Výnimky z ÚHČ :

Sportika liga MO dospelí:

Kúty – Bor.Sv.Jur 11.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 15.10.2017/ nedeľa / o 15,00 hod. HP – Bor.Sv.Jur.

MO dorast:

Kúty - Štefanov 11.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 14.10.2017/ sobota / o 14,30 hod. HP – Štefanov.

II. tr.dospelí:

Štefanov – Š.Humence 8.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 1.11.2017/ streda / o 13,30 hod.

Kunov – P.Močidľany 12.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr.stretnutie 12.kola po vzájomnej dohode v opačnom poradí, t.j.22.10.2017 nedeľa o 14,30 hod. na ihrisku v Pop.Močidľanoch.

MO žiaci skup. B:

M.Háj – Štefanov 5.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 29.9.2017/ piatok / o 16,00 hod.

                                         Dušan Koníček

                                        poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Ospravedlnenia zasielať najneskôr 7 dní pred MFZ. Zasielanie ospravedlnenia výhradne na e-mailové adresy:

peto.tokos.88@gmail.com , v kópii: marianbasnar@gmail.com

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, že v prípade predčasného ukončenia stretnutia z akéhokoľvek dôvodu, Zápis o stretnutí v ISSF sa NEUZATVÁRA!!!

KR NARIAĎUJE R, aby v Zápise o stretnutí v ISSF v každom majstrovskom stretnutí, boli uvedené mená funkcionárov, ktorí sú fyzicky na danom stretnutí a to hlavný usporiadateľ, vedúci mužstva tréner prípadne asistent trénera, lekár (masér) u domáceho mužstva a zástupcovia oboch klubov! V prípade ak to systém ISSF neberie, mená napísať do poznámky v Zápise o stretnutí!!! V prípade nerešpektovania nariadenia, R sa vystavujú disciplinárnym sankciám.

1.Ospravedlnení R:

Sobota (30.09.2017): Mikúš, Otočka, Bednár, Vlk.

Sobota – Nedeľa (30.9.- 01.10.2017): Buzay, Tubl, Mesíček, Petráš, Kendi.

2.Výzva

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Zasadnutia KR sa budú konať vždy v stredu o 16,oo hod.                                        

                                           Marián Bašnár

                                           predseda KR

IV.SPRÁVY DK

Vylúčený po ČK

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :  

U61 František Božek 1160778, ŠK Baník Čáry II.tr dosp. Vylúčený za HNS –urážlivé výroky voči rozhodcovi podľa čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.48/2b od 25.09.2017

U62 Tomáš Novák 1248444, TJ Kopčany MO dosp. Vylúčený za HNS –kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre  podľa čl. 49/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.49/2b od 24.09.2017

U63 David Strapko 1157111, FK Borský Svätý Jur MO dosp. Vylúčený za HNS –urážlivé výroky voči rozhodcovi podľa čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.48/2b od 25.09.2017

U64Martin Strož 1148530, TJ Družstevník Vrádište III.tr dosp. Vylúčený za HNS –podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/2a  od 24.09.2017                                                                                                                                                                              Vylúčený po 2xŽK

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1ssN, podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP :                                                                                                                                                                                                

U65 Mário Palkovič 1311106, FK TJ Kúty MO dor. od 25.09.2017

U66 Peter Pajpach 1309623, FK Smrdáky II.tr dosp. od 25.09.2017

U67 Erik Ivan 1258107, TJ Kopčany MO dosp.  od 24.09.2017

U68 Peter Vašek 1350679, TJ KERKO Šajdíkove Humence  MO žiaci  od 24.09.2017

U69 Dominik Daniel 1337609, TJ Kopčany MO žiaci  od 24.09.2017

DS po 5.ŽK 

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U70 Patrik Pitorák 1241926, TJ Tatran Jablonica  MO dosp. od 25.09.2017                                                                                

Disciplinárne sankcie:

U71 TJ Podbranč III.tr dosp. Vzdanie majstrovského stretnutia dospelých 08.kola TJ  Družstevník Osuské  – TJ Podbranč  podľa DP čl. 59. DS – RP 10,- €, Pokuta 200,-€ RS čl. 26/ŠTK, bod d

U72 TJ KERKO Šajdíkove Humence II.tr dosp. Nerešpektovanie nariadenia  DK ObFZ  Senica

( U 44,U 59) podľa DP č.64/1bDS – RP 10,- €, Pokuta 40,-€ podľa DP čl64/5

Oznam:

U73FC Sekule II.tr.dosp. DK berie na vedomie odvolanie klubu voči U 46.DK svoje rozhodnutie potvrdzuje v plnom rozsahu a odvolanie odstupuje na doriešenie OK ObFZ(84/8)

U73FC Sekule II.tr.dosp. – hráč Matej Hajdin 1226184DK žiada o písomné stanovisko k medializovanému článku v týždenníku Záhorák do 03.10.2017 a zároveň ho predvoláva na zasadnutie DK dňa 04.10.2017 o 16 30 hod

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na  DKObFZ Senica, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK ( čl. 84 ods.1 DP )

                                        Ľuboš Štora

                                        predseda DK

V. SPRÁVY TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR  plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch december 2017 – január 2018  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

                                   Štefan Gálik

                                   predseda TMK

 

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Sekretár ObFZ  v zmysle uzn.VV  č. 20/2017 žiada FK Baník Čáry o zaslanie a doručenie požadovaných informácií zaslaných emailovou poštou do 3.10.2017 do 16,oo hod.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

                                                Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

                                              predseda ObFZ Senica   

Miroslav Maca

Súvisiace články