Sobota, 23. január, 2021Meniny má Miloš
ÚRADNÉ SPRÁVY

Úradná správa č.11

Miroslav Maca|Publikované 13. sep 2017 o 22:00

Úradná správa č.11 ObFZ Senica

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 25.09.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

1.Kontumácia:

Smolinské - Smrdáky MO žiaci skup. B.:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 3.kola Smolinské - Smrdáky v zmysle SP SFZ čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Družst. Smolinské.

Za porušenie SP a RS B čl.25/ ŠTK bod d odstupuje FK Smrdáky na DK s návrhom pokuty 20,-€ a nariaďuje uhradiť FK Družst. Smolinské sumu 40,-€ RS B/čl.25/ ŠTK bod h.

Doklad o úhrade FK Smrdáky predložiť na ŠTK do 19.9.2017.

2.Výnimky z ÚHČ :

Sportika liga MO dospelí:

Oreské - B.Mikuláš 2.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 15.9.2017/ piatok / o 16,30 hod.

MO Žiaci skup. A :

Š.Humence - Jablonica 5.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 23.9.2017 /sobota / o 14,00 hod. HP - Jablonica.

Prípravka skup. A :

Brodské – Mor.Sv.Ján 11.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 15.9.2017/piatok / o 16,00 hod.

Prípravka skup. B :

Mokrý Háj – Petrova Ves 4.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 19.9.2017/utorok / o 16,00 hod.

3.Registrácia športových odborníkov

ISSF prináša novú funkcionalitu, ktorá podľa zákonu o športe umožňuje registrovať všetky osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom participujú vo futbale ako takom. Od teraz všetci kluboví manažéri môžu registrovať športových odborníkov. Podľa zákonu o športe je povinné, aby každá registrovaná osoba mala príslušnosť zväzovú, alebo klubovú.

V menu Elektronická podateľňa pribudol nový typ žiadosti a to Registrácia osoby / príslušnosti. Tak ako je možné aj pri Prihláške k registrácii hráča, ak sa jedná o osobu, ktorá už je v systéme zaregistrovaná, stačí zadať registračné číslo, alebo priezvisko, alebo rodné číslo a všetky údaje sa Vám v žiadosti predvyplnia. Následne máte možnosť údaje upraviť, alebo doplniť a žiadosť odoslať.

V bloku údajov Nové typy funkcií musí byť označená aspoň jedna funkcia, inak nedovolí žiadosť odoslať./ Hl.usporiadateľ, usporiadateľ, masér, zdravorník,kustód.../

Dôležité: niektoré funkcie / odbornosti vyžadujú zadať údaje o licencií. Túto možnosť má osoba, ktorá žiadosť vytvára, ale pokiaľ údaje o licencií nemá k dispozícií, tak ich musí doplniť osoba, ktorá je predmetom registrácie pri schvaľovaní žiadosti.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Ospravedlnenia zasielať najneskôr 7 dní pred MFZ.

Zasielanie ospravedlnenia výhradne na e-mailové adresy: peto.tokos.88@gmail.com

marianbasnar@gmail.com

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, že v prípade predčasného ukončenia stretnutia z akéhokoľvek dôvodu, Zápis o stretnutí v ISSF sa NEUZATVÁRA!

Ospravedlnenia zasielať najneskôr 7 dní pred MFS.

KR NARIAĎUJE R, aby v Zápise o stretnutí v ISSF v každom majstrovskom stretnutí, boli uvedené mená funkcionárov, ktorí sú fyzicky na stretnutí a to hlavný usporiadateľ, vedúci družstva, tréner prípadne asistent trénera, lekár (masér) u domáceho mužstva a zástupcovia oboch klubov! Ak systém ISSF mená neberie, tieto napísať do poznámky v Zápise o stretnutí!!! V prípade nerešpektovania nariadenia, R sa vystavujú disciplinárnym sankciám.

1.Ospravedlnení R:

Sobota (16.09.2017): Daniš, Bednár, Mikúš.

Sobota – Nedeľa (16.- 17.09.2017): Mesíček.

2.Výzva

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Zasadnutia KR sa budú konať vždy v stredu o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U40 Gabriel Mihál 1229693, TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves MO dosp.

Vylúčený za HNS –podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ podľa čl. 45/1

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ss N, podľa čl.45/2a od 11.09.2017 Vylúčený po 2xŽK.

Discipl.sankcia – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1ssN, podľa DP čl.9/2b2,čl.37/3:

U41 Róbert Morávek 1308528, TJ Družstevník Kunov MO žiaci od 14.09.2017

Disciplinárne sankcie:

U42 FK Chropov, III.tr.dosp – inzultácia rozhodcu po stretnutí hráčom podľaDPčl.17/1,3,49/1f.

DK trestá DS – pokuta 90,-€ ,RP 10,-€ , DP 49/2f,4,

Zastavenie činnosti FK na 1ss N (odpočet 3 bodov na konci súť.ročníka 2017/18)podľa čl 32/1

Hráč Peter Orth 1156642 za HNS – za inzultáciu rozhodcu- pozast.výkonu športu na 6 mesiacov N podľa DP č.49/1f,2f od 04.09.2017

U43 TJ Družstevník Vrádište, III.tr. dosp –DK trestá DS – pokarhanie RP 10,-€ , DP 57/1f,

DK žiada o predloženie návrhu opatrení pre zabezpečenie odchodu delegovaných osôb do priestorov kabín z hracej plochy do 21.09.2017

U44 TJ Kerko Šajdíkove Humence, II.tr.dosp.Za HNS - spôsobenie predčasného ukončenia majstr. stretnutie dospelých 5.kola a umožnenie vniknutia diváka na hraciu plochu podľa DP čl 57d.

DS – pokuta 200,-€ , RP 10,-€ podľa čl DP 57/2,57/3b.,podmienečné uzavretie ihriska na 2 súťažné stretnutia do 30.06.2018,DP 27/4, pred každým stretnutím odovzdá HU rozhodcovi zoznam usporiadateľov.

Majstr.stretnutie Šaj.Humence – Pop.Močidľany odstupuje na doriešenie ŠTK za porušenie SP 82/d.

Hráč Ondrej Sekáč 1259783 za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre podľa DP 49/1b.DS – pozastavenie výkonu športu na 5 ssN, podľa čl.49/2b od 04.09.2017

DK žiada o predloženie návrhu opatrení pre zabezpečenie odchodu delegovaných osôb do priestorov kabín z hracej plochy a nahlásenie diváka ktorý vnikol na hraciu plochu do 21.09.2017

U45 TJ Baník Čáry, II.tr.dosp.Za HNS - umožnenie vniknutia divákov na hraciu plochu a do priestoru striedačiek podľa DP čl 57d.

DS – pokuta 140,-€ , RP 10,-€ podľa čl DP 57/2,57/3b.,podmienečné uzavretie ihriska na 2 súťažné stretnutia do 30.06.2018 DP čl 27/4, pred každým majstr.stretnutím odovzdá HU rozhodcovi zoznam usporiadateľov.

Vedúci družstva Dušan Ozábal zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami a súperom na 3 mesiace od 13.09.2017 podľa DP čl.19/1,2. Hráč Tomáš Polák 1250762 za HNS – napadnutie súpera v neprerušenej hre podľa DP 49/1b.DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.49/2b od 04.09.2017

DK žiada o predloženie návrhu opatrení pre zabezpečenie odchodu hráčov a delegovaných osôb do priestorov kabín z hracej plochy do 21.09.2017

U46FK Sekule, II.tr.dosp.Za HNS – odmietnutie pokračovať v stretnutí na výzvu rozhodcu podľa DP čl 60. DS – pokuta 70,-€ , RP 10,-€ , Hráč Gabriel Ježek1156642 za HNS – napadnutie a udretie súpera päsťou v neprerušenej hre podľa DP 49/1b.DS – pozastavenie výkonu športu na 6 ssN, podľa čl.49/2b od 04.09.2017

DK na základe šetrenia a výpovedí odstupuje predčasne ukončené majstr.stretnutie ŠK Baník Čáry – FC Sekule za porušenie SP čl.82/c,d na doriešenie ŠTK .

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY TMK

1.Upozornenie :

TMK upozorňuje na smernicu SFZ k vzdelávaniu trénerov, čl. 12, bod 2 e) „trénerská licencia môže byť odňatá ak tréner: porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži, vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii, aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže.“

2. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch december 2017 – január 2018 školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU:

Upozornenie sekretariátu:

Sekretár upozorňuje a zároveň vyzýva futbalové kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac august /2017 bola dňa 11.09.2017 /pondelok/ a sú evidovaní v ISSF ako NEPLATIČ! Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite uhradili priamo na účet SFZ/Slovenská sporiteľňa.

FK Smrdáky, Slovan Dubovce – neskoro zaslaná platba V prípade rozporu o uhradení platby, splnenie povinnosti platiteľ preukazuje dokladom z banky ekonomickému úseku SFZ.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef R o s a    v.r.

predseda ObFZ Senica

Miroslav Maca

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.