Komisia rozhodcov
SE-KR-2020/2021-0008
Vetácia R - FK TJ Kúty
KR berie Vašu žiadosť na vedomie. S pozdravom Tokoš Peter, tajomník KR.
Rozhodnutie: SE-KR-2020/2021-0008
Klub: FK TJ Kúty
Dátum zaevidovania: 06.10.2020 10:52
Dátum vyriešenia: 06.10.2020 10:52
Stav: Vyriešené