Komisia rozhodcov
SE-KR-2020/2021-0006
Žiadosť - FK Smrdáky
KR vyhovuje Vašej žiadosti v rámci možností. S pozdravom Tokoš Peter, tajomník KR.
Rozhodnutie: SE-KR-2020/2021-0006
Klub: FK Smrdáky
Dátum zaevidovania: 09.09.2020 15:12
Dátum vyriešenia: 09.09.2020 15:12
Stav: Vyriešené