Športovo-technická komisia
SE-STK-2020/2021-0346
Kontumácia 10.k Smrdáky - Smolinské
10. kolo VII. liga Sportika Dospelí: FK Smrdáky – TJ Družstevník Smolinské, ŠTK na základe stanoviska HR stretnutie v zmysle SP čl. 82/d kontumuje a v súlade so SP čl. 11/3 priznáva 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku v prospech družstva FK Smrdáky. ŠTK v zmysle RS časť B bod 25/ŠTK/f odstupuje družstvo TJ Smolinské na DK ObFZ Senica s návrhom pokuty 100,- €.
Rozhodnutie: SE-STK-2020/2021-0346
Dátum zaevidovania: 13.10.2020 18:54
Dátum vyriešenia: 13.10.2020 18:54
Stav: Vyriešené