Športovo-technická komisia
SE-STK-2020/2021-0217
Kontumácia 6.k U15 Kúty - Unín
ŠTK berie na vedomie vzdanie stretnutia zo strany TJ Družstevník Unín, stretnutie sa neuskutoční. ŠTK stretnutie kontumuje podľa SP čl.82/b, v zmysle SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva FK TJ Kúty. ŠTK v zmysle RS 2020/2021 časť B, bod 25/ŠTK/d prípad TJ Družstevník Unín odstupuje na DK ObFZ s návrhom pokuty 20,-€ a v zmysle RS časť B, bod 25/ŠTK/h nariaďuje dokladovať úhradu v prospech FK TJ Kúty v sume 40,- € v termíne do 29.09.2020.
Rozhodnutie: SE-STK-2020/2021-0217
Klub: TJ Družstevník Unín
Dátum zaevidovania: 14.09.2020 22:55
Dátum vyriešenia: 14.09.2020 22:55
Stav: Vyriešené