Disciplinárna komisia
SE-DK-2020/2021-0090
Oznam klubom
Oznam: Na základe rozhodnutia VV ObFZ Senica zo dňa 15.10.2020 DK prerušuje všetky disciplinárne opatrenia udelené v súťažnom ročníku 2020/2021 do odvolania – do začiatku prerušenej súťaže.
Rozhodnutie: SE-DK-2020/2021-0090
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 20:07
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 20:07
Stav: Vyriešené