Disciplinárna komisia
SE-DK-2020/2021-0087
5 ŽK - Alexander Maxian - Borský Svätý Jur
DS po 5.ŽK – Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.37/5a DP U88 Alexander Maxian 1250997 FK Borský Svätý Jur MO dosp. od 12.10.2020
Rozhodnutie: SE-DK-2020/2021-0087
Klub: FK Borský Svätý Jur
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 20:00
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 20:01
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Alexander Maxian RP 10 EUR 15.10.2020 20:01