Disciplinárna komisia
SE-DK-2020/2021-0044
HNS - Michal Ferenčík - Borský Svätý Jur
Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP : U45 Michal Ferenčík 1310963, FK Borský Svätý Jur MO dosp. Vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa DP čl. 49/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 4ssN, podľa DP čl.49/2b od 14.09.2020.
Rozhodnutie: SE-DK-2020/2021-0044
Klub: FK Borský Svätý Jur
Dátum zaevidovania: 15.09.2020 10:09
Dátum vyriešenia: 15.09.2020 10:11
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Ferenčík RP 10 EUR 15.09.2020 10:10