Matričná komisia
RV-MK-2020/2021-0006
DK-16
DK-16 Zákaz výkonu všetkých funkcií na 4 týždne podľa čl. 48/2b: Vladimír Oravec + 10€ (Honce).
Rozhodnutie: RV-MK-2020/2021-0006
Klub: OTJ Honce
Dátum zaevidovania: 25.09.2020 12:11
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 25.09.2020 12:11