Disciplinárna komisia
RS-DK-2020/2021-0009
1/10/2020
Adam Slovák 1197273 MFK Jelšava/6.liga dospelých/,DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej v ÚS č.10 2020/21 ObFZ RS uznesenie DK pod č.8/09/2020 zo dňa 25.9.2020 a rozhodla podľa čl.41/1,2, DP,že podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2021.Uhradiť 10,-Eur v MZF.
Rozhodnutie: RS-DK-2020/2021-0009
Klub: MFK Jelšava
Dátum zaevidovania: 01.10.2020 16:24
Dátum vyriešenia: 01.10.2020 16:34
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 01.10.2020 16:25