Disciplinárna komisia
RS-DK-2020/2021-0008
8/09/2020
Adam Slovák 1197273 MFK Jelšava/6.liga dospelí/,berie na vedomie stanovisko hráča podaného cez ISSF.Na základe správy DZ,stanoviska KR ObFZ RS a vlastných zistení za HNS po vylúčení /kopnutie do stojana na lopty , ako aj vedier s vodou ktoré boli vyložené vedľa hracej plochy na umývanie sa. Po odchode z ihriska v útrobách štadióna poškodenie dverí do umývarky v MFS 5.kola 6.ligy medzi TJ-FK V.Blh-MFK Jelšava dňa 13.9.2020/ podľa čl.47/1c DP.DK ukladá menovanému DS-pozastavenia výkonu športovej činnosti a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MFK Jelšava na 2 týždne nepodmienečne od 20.09.2020 podľa čl.47/2c.Ďalej ukladá menovanému nahradiť vzniknutú škodu podľa čl.43/2o,47/2c spôsobenú TJ-FK V.Blh,ak o to klub požiada.Uhradiť 10,-eur v MZF.
Rozhodnutie: RS-DK-2020/2021-0008
Dátum zaevidovania: 24.09.2020 21:24
Dátum vyriešenia: 01.10.2020 16:30
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 24.09.2020 21:25