Disciplinárna komisia
RS-DK-2020/2021-0007
5/09/2020
Adam Slovák 1197273 MFK Jelšava/6.liga dospelí/, na základe Správy DZ začína disciplinárne konanie. Žiada o písomné vyjadrenie cez ISSF do 23.09.2020 k disciplinárnemu previneniu HNS po vylúčení /kopnutie do stojana na lopty , ako aj vedier s vodou ktoré boli vyložené vedla hracej plochy na umývanie sa. Po odchode z ihriska v útrobách štadióna poškodenie dverí do umývarky v MFS 5.kola 6.ligy medzi TJ-FK V.Blh-MFK Jelšava dňa 13.9.2020/. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MFK Jelšava od 17.09.2020 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7, čl.43/1,2a,4 DP.
Rozhodnutie: RS-DK-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania: 24.09.2020 21:18
Dátum vyriešenia: 24.09.2020 21:18
Stav: Vyriešené