Disciplinárna komisia
PD-DK-2020/2021-0092
Pozvanie na DK - M. Čausa
Dobrý deň! Na základe skutočností uvedených rozhodcom v Zápise o stretnutí VIII.liga (Dospelí) 8.kolo 10.10.2020 TJ Družstevník Malá Čausa – FK Veľká Lehôtka Disciplinárna komisia pozýva p. Pavla Kurica /štatutár TJ Družstevník Malá Čausa /, alebo ním poverenú osobu na svoje zasadnutie dňa 15.10.2020 o 16,00 hod. v sídle OblFZ Prievidza, DP 73/5.
Rozhodnutie: PD-DK-2020/2021-0092
Klub: TJ Družstevník Malá Čausa
Dátum zaevidovania: 13.10.2020 13:17
Dátum vyriešenia: 13.10.2020 13:18
Stav: Vyriešené