Disciplinárna komisia
PD-DK-2020/2021-0091
Žiadosť o doručenie vyjadrenia - odpoveď
Dobrý deň! Pri riešení prípadu DK vychádzala /okrem vyjadrení ostatných zúčastnených osôb/ z písomného vyjadrenia DS p. Pastierika – v Správe pozorovateľa rozhodcov a jeho ústnej výpovede na zasadnutí DK, kde svoje písomné stanovisko potvrdil. DK. Písomné stanovisko DS p. Pastierik – v Správe pozorovateľa rozhodcov: Pri odchode rozhodcov po zápase do kabín mimo HP, K D sa vyhrážal R :Ty v živote už sem neprídeš, počkám si ťa pri bráne a zmlátim ťa a vyhodím ťa cez okno. Ja som toto nepočúl, lebo som išiel od tribúny do kabíny. Pri podpisovaní zápisu po zápase K D R viac krát nazval že je skorumpovaný úplatkár, že vzal úplatok a že ho dá preveriť polícii. K D zobral tlačivo záznam o nedostatkoch a písal do rubriky námietky HP a ved.H. Toto som počúl aj ja.
Rozhodnutie: PD-DK-2020/2021-0091
Klub: Telovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou
Dátum zaevidovania: 12.10.2020 20:50
Dátum vyriešenia: 12.10.2020 20:50
Stav: Vyriešené